Hizmetlerimiz

timeline_pre_loader

DENETİM

Finansal Tabloların Denetimi
Uygunluk Denetimleri
Özel Amaçlı Denetimler
Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler
İç Denetim
Bilgi Sistemleri Denetimi

VERGİ

Vergi Danışmanlığı
Tam Tasdik
Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)
Transfer Fiyatlandırması
AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım Teşvikleri
Kurumsal Yeniden Yapılandırma
Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları
Hukuk Danışmanlığı

MUHASEBE ve RAPORLAMA

Muhasebe
Vergi Beyanname ve Bildirimleri
Bordro Hizmetleri ve SGK Bildirimleri
Yönetim Raporlamaları
Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

DANIŞMANLIK

Turizm Danışmanlığı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Kurumsal Finansman
Değerleme Hizmetleri
Risk Danışmanlığı
İç Denetim
Usulsüzlük ve Hile Denetimi
Yönetim Danışmanlığı
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri