MUHASEBE ve MÜŞAVİRLİK

Günümüzde şirketlerin mali kayıtlarında şeffaflık talebi artmakta, muhasebe işlemlerinin daha zamanlı ve etkin şekilde sonuçlanması beklenmekte, ihtiyaç duyulan bilgiye doğru ve hızlı yöntemler ile ulaşma ihtiyacı doğmaktadır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetler ile Oruç  Müşavirlik olarak alanında uzman kadromuzla yanınızdayız.

 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması,
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali
  tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),
 • Vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebe kayıtlarının incelenmesi,Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Bordroların hesaplanması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi,
 • Vergi Uyumluluk Hizmetleri
 • KDV İadesi ve Mahsubu İşlemleri,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması,
 • İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması,
 • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması,
 • Yabancı çalışanlara ait vergi problemlerinin çözümlenmesi,
 • Şirket ve şube açılışlarında prosüdüre uygun bir şekilde hızlı çözümler yaratmak,