HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Oruç Müşavirlik kısa sürede yaklaşık otuza yakın kurumsal şirket ile muhasebe, danışmanlık ve müşavirlik alanında çalışmaya başlamıştır.

Şirketimiz müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kalite ve verimliliği arttırmayı ve en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Oruç Müşavirlik dürüstlük, karşılıklı güven ve şeffaflık değerleriyle, beklentileri ve fırsatları önceden sezebilen ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, denetim alanında tümüyle net, açık, objektif olarak çözümler getirebilen bir kurumdur.

Ofis olarak firmalarımız ile muhasebe anlamında değil, aile ve kurumsal anlamda çalışmayı prensip edinmiş, firmalarımız ile diğer firmalar arasında köprüler kurarak beraber çalışma alanları hazırlamak, iş alanlarını ve vizyonları genişletmek, şirketlerimizin kazanç anlamında daha nasıl ilerletebiliriz felsefesi ile düşünerek ve profesyonelliği ön plana çıkararak yolumuza devam ediyoruz.

Vizyonumuz

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Misyonumuz

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek.